logo

Dosering

Op open arealen wordt NODUST®Infra overwegend met een watertank of een sproeiwagen opgebracht. Bij arealen, die na de behandeling niet meer bereden worden, voldoet een dosering van 1,2 liter oplossing / m², met 3.000 liter NODUST®Infra plus 9.000 liter water/ ha. Afhankelijk van de ondergrond en het reliëf kan een hogere dosering nodig zijn.

Bij regelmatige beregening zoals op opslagplaatsen en depots, wordt een toevoeging van 10% NODUST®Infra aanbevolen. Hierdoor wordt de waterconsumptie bij stuifbestrijding aanzienlijk vermindert.

Voor optimale doseringen en advies voor uw specifieke situatie kunt u te allen tijde contact opnemen met uw NODUST®Infra leverancier.

contact