logo

Gebruiksmogelijkheden

NODUST®Infra wordt op open arealen overwegend met een sproeiwagen of een giertank opgebracht. Het beste resultaat wordt verkregen indien de NODUST®Infra behandeling preventief wordt doorgevoerd.

Gebruiksinformatie

NODUST®Infra werkt optimaal op een vochtige bodem. Bij een droge ondergrond wordt aangeraden om meer water te gebruiken en -/ of het terrein voordien te bevochtigen.

Indien het terrein bereden wordt, dienen de ontstane sporen regelmatig met een lage NODUST®Infra dosering nabehandeld te worden. De werkingsduur van dit biologische product wordt echter beïnvloed door bodemsoort, reliëf en weersomstandigheden. Een herhaling van de behandeling kan noodzakelijk zijn.

NODUST®Infra is een biologisch bindmiddel. Voor alle toepassingen geldt, dat na gebruik de tank, de leidingen en sproeidoppen grondig gereinigd moeten worden.

Voor optimale doseringen en advies voor uw specifieke situatie kunt u te allen tijde contact opnemen met uw NODUST®Infra leverancier.

contact