logo

Bouwprojecten

Door minder verbruik van water en manuren voor stuifbestrijding zorgt NODUST®Infra voor een aanzienlijke kostenreductie en een hogere duurzaamheid in de bouwsector.

Ook wordt de veiligheid in het verkeer vergroot met NODUST®Infra. Opwaaiend stof van bouwterreinen belemmert niet langer het zicht van bestuurders. Daarnaast wordt onnodige slijtage van voertuigen en materieel met NODUST®Infra voorkomen. NODUST®Infra kan ook gebruikt worden op braakliggende terreinen, op inklinkende zandvlaktes of tijdens projectonderbrekingen zoals tijdens de bouwvak vakantie.

Om de mogelijkheden voor uw specifieke situatie in kaart te brengen kunt u te allen tijde contact opnemen met LignoStar.

contact