logo

Flexibel & Duurzaam

Effectief tegen bodemstof en fijnstof

NODUST Infra

De milieuvriendelijke stuifbestrijder en bodemstabilisator

NODUST Infra is een organisch biopolymeer voor stof- en fijnstofgevoelige plekken zoals bermen, (on)verharde wegen, bouwplaatsen, fabrieksterreinen etc. Het product is bijzonder makkelijk toe te passen met conventionele watertanks en irrigatiesystemen en biedt hierdoor een grote flexibiliteit.

NODUST Infra kan op ieder gewenst moment voor drie verschillende toepassingen ingezet worden:

Top Seal op onverharde oppervlakten

Op onverharde wegen en terreinen wordt NODUST Infra ingezet om bodemstof te binden. Het product houdt het stof aan de oppervlakte vast en creëert zo een natuurlijke top seal. Naast stofbinding biedt deze duurzame top-seal-oplossing ook een substantiële reductie van waterverbruik, manuren en afschrijving op materieel omdat het aantal behandelingen drastisch gereduceerd kan worden.

lees meer

Anti-Fijnstof op verharde oppervlakken

NODUST Infra bindt stofdeeltjes aan de bodem. Op verharde wegen en arealen in dichtbevolkte stedelijke gebieden kan NODUST Infra de concentratie van de fijnstof deeltjes PM10 en PM2.5 met meer dan 50% reduceren.

lees meer

Bodemstabilisatie

Door de grond te verzadigen met een NODUST Infra oplossing, wordt de bodem uitgehard en heeft een onverhard areaal substantieel minder onderhoud nodig. Door de eenvoudige toepassing, worden de onderhoudskosten van onverharde wegen en terreinen bovendien substantieel verlaagd.

lees meer