logo

Bodemstabilisatie

Door de grond te verzadigen met een NODUST Infra oplossing, wordt de bodem uitgehard en heeft een onverhard areaal substantieel minder onderhoud nodig. Door de eenvoudige toepassing van NODUST Infra, worden de onderhoudskosten van onverharde wegen en terreinen drastisch verlaagd.

Toepassing NODUST Infra

Voor het stabiliseren van bijvoorbeeld bouwplaatsen, bermen, zand- en puinwegen, dient de NODUST Infra oplossing 10 tot 15cm diep door de toplaag van de bodem te worden verwerkt d.m.v. een frees, shovel of schaaf. De oplossing voor een bodemstabilisatie behandeling heeft een mengverhouding 1:1 (NODUST:Water). De standaard dosering voor bodemstabilisatie is ca. 1.0 liter tot 1.5 liter oplossing/m2. Afhankelijk van de droogte van de bodem kan eventueel meer water nodig zijn. Na bewerking en egalisering, dient de behandelde oppervlakte te worden gewalst of aangereden.

Na bodemstabilisatie kan een Top Seal behandeling met NODUST Infra voor een optimaal resultaat zorgen.

NODUST Infra is een biologisch bindmiddel. Voor alle toepassingen geldt, dat na gebruik de tank, de leidingen en sproeidoppen grondig gereinigd moeten worden. NODUST Infra is het hele jaar door volop verkrijgbaar per tankauto (24 ton) of in IBC multiboxen (1.000 liter).

Voor meer informatie kunt u te allen tijden contact met ons opnemen