logo

Fijnstof reductie

MILEUVRIENDELIJKE FIJNSTOF BESTRIJDING

Een groot deel van het fijnstof in de lucht wordt veroorzaakt opwaaiend bodemstof. Het verkeer draagt hier in hoge mate aan bij, vanwege de luchtturbulentie die het veroorzaakt op bijvoorbeeld wegen, bermen en op start- en landingsbanen.

Deze arealen kunnen eenvoudig en effectief met NODUST Infra behandeld worden. De betreffende fijnstof deeltjes worden hierdoor gebonden, en het agglomeraat blijft op de bodem liggen. Fijnstofbestrijding met NODUST Infra heeft bewezen een effectieve en milieuvriendelijke oplossing te zijn.

Gevolgen van fijnstof

Fijnstof, ook wel bekend onder de noemer PM10 en PM2.5, wordt uitgedrukt in de hoeveelheid microgrammen per m3. Het is niet alleen slecht voor de natuur maar ook voor de mens. Smog door fijnstof in de lucht kan volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten veroorzaken. Ook verhoogt het de kans op hart- en vaatziekten. De gezondheidsschade is groter wanneer de concentratie fijnstof hoger is. Het is niet precies bekend hoeveel mensen sterven aan de gevolgen. Het RIVM schat het aantal doden in Nederland als gevolg van fijnstof blootstelling op 7.000 tot 12.000 per jaar. Volgens Longartsen verkort fijnstof het leven van Nederlanders met 13 maanden.

Uit recent onderzoek van de Harvard Universiteit is zelfs gebleken dat er een significante correlatie bestaat tussen het aantal Covid-19 doden en de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Een toename van 1 µg PM2.5 per m3 resulteert in 8% meer Covid-19 doden (Harvard, 2020). Door de reductie van ultra fijnstof in de lucht kan NODUST Infra dus direct mensenlevens redden.

Voordelen

  • Bindt de PM10 en PM2.5 fijnstof
  • Goedkoop
  • Verbetert de luchtkwaliteit
  • Milieuvriendelijk
  • Makkelijk toepasbaar
  • Geconcentreert product

Dosering en toepassing

NODUST Infra is bijzonder makkelijk te verwerken. Verdun het middel in de aangegeven hoeveelheid in water en sproei het op de te behandelen locatie. De resultaten zullen direct waarneembaar zijn.

Op verharde wegen en bermen die regelmatig tegen opwaaiend fijnstof worden besproeid, kan worden volstaan met een oplossing van 0.5% tot 1.0% NODUST Infra in water. Met deze oplossing kan per 1000 liter ca 7.000 m2 bewerkt worden. De NODUST Infra oplossing dient in droge periodes ca. twee a drie keer per week te worden toegepast. Tussentijdse behandelingen met alleen water zullen de NODUST Infra op het oppervlak reactiveren.

Technische ondersteuning

Speciale doseerpompen kunnen worden gebruikt om de verdunningsoperatie te automatiseren. Daarna moet de NODUST Infra oplossing met sproeikoppen op locatie worden aangebracht. De technische specialisten van uw NODUST Infra -leverancier kunnen helpen bij het optimaliseren van het te gebruiken systeem. Het NODUST Infra concentraat wordt geleverd in tankwagens van 24 ton of in IBC-containers van 1.000 liter.

Voor meer informatie kunt u te allen tijden contact met ons opnemen