logo

Anti-Fijnstof op verharde oppervlakken

MILEUVRIENDELIJKE FIJNSTOF BESTRIJDING

Een groot deel van het fijnstof in de lucht wordt veroorzaakt door opwaaiend bodemstof. Het verkeer draagt hier in hoge mate aan bij, o.a. vanwege de luchtturbulentie op bijvoorbeeld wegen, in bermen en op start- en landingsbanen. Daarnaast veroorzaken industriële opslagplaatsen en processen veel fijnstof.

Deze fijnstof kan eenvoudig en effectief met NODUST Infra gereduceerd worden. Op veel plaatsten wordt opwaaiend bodemstof reeds met water onderdrukt. Het water droogt echter snel op, waardoor de behandelingen continu herhaald moeten worden.

NODUST Infra bindt en agglomereert fijnstof aan de bodem. Door NODUST Infra aan het sproeiwater toe te voegen kan het aantal behandelingen hierdoor sterk gereduceerd worden. Fijnstofbestrijding met NODUST Infra is een bewezen effectieve en milieuvriendelijke oplossing tegen fijnstof. De resultaten zijn direct waarneembaar.

Gevolgen van fijnstof

Fijnstof in de lucht wordt uitgedrukt in de hoeveelheid PM10 en PM2.5 per m3. Het is niet alleen slecht voor de natuur maar ook voor de mens. Smog door fijnstof in de lucht kan astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten veroorzaken. Ook verhoogt het de kans op hart- en vaatziekten. De gezondheidsschade wordt groter naarmate de concentratie fijnstof hoger is.

Uit recent onderzoek van de Harvard Universiteit is zelfs gebleken dat er een significante correlatie bestaat tussen het aantal Covid-19 doden en de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Een toename van 1 µg PM2.5 per m3 resulteert in 8% meer Covid-19 doden (Harvard, 2020). Door de reductie van fijnstof in de lucht kan NODUST Infra dus direct mensenlevens redden.

Voordelen

  • Bindt de PM10 en PM2.5 fijnstof
  • Verbetert de luchtkwaliteit
  • Milieuvriendelijk
  • Makkelijk toepasbaar
  • Geconcentreert product

Dosering en toepassing

Op verharde wegen en bermen die regelmatig tegen opwaaiend fijnstof worden besproeid, kan worden volstaan met een oplossing van 0.5% tot 1.0% NODUST Infra in water. Met 1000 liter oplossing kan ca 7.000 m2 bewerkt worden.

NODUST Infra dient in droge periodes ca. twee a drie keer per week te worden toegepast. Tussentijdse behandelingen met alleen water reactiveren de NODUST Infra op het oppervlak.

Het NODUST Infra concentraat wordt geleverd in tankwagens van 24 ton of in IBC-containers van 1.000 liter. Voor meer informatie kunt u te allen tijde contact met uw leverancier opnemen.

Technische ondersteuning

Speciale doseerpompen kunnen worden gebruikt om de verdunningsoperatie te automatiseren. Daarna moet de NODUST Infra oplossing met sproeikoppen op locatie worden aangebracht. De technische specialisten van uw NODUST Infra -leverancier kunnen helpen bij het optimaliseren van het te gebruiken systeem. Het NODUST Infra concentraat wordt geleverd in tankwagens van 24 ton of in IBC-containers van 1.000 liter.

Voor meer informatie kunt u te allen tijden contact met ons opnemen