logo

Top Seal op onverharde oppervlakten

NODUST Infra is een milieuvriendelijke stuifbestrijder op basis van een gemodificeerd biopolymeer. Doordat het product volledig wateroplosbaar en biologisch afbreekbaar is, biedt het een duurzame oplossing tegen opwaaiend bodemstof.

Op onverharde wegen en terreinen wordt NODUST Infra ingezet om bodemstof te binden. Het product houdt het stof aan de oppervlakte vast en creëert zo een natuurlijke top-seal. Naast stofbinding voor een betere luchtkwaliteit, biedt deze duurzame top-seal-oplossing ook een substantiële reductie van waterverbruik, manuren en afschrijving op materieel omdat het aantal behandelingen drastisch gereduceerd kan worden.

Voor een top seal behandeling op onverharde terreinen wordt een mengverhouding van 1:3 (NODUST:Water) aangeraden. De dosering is hierbij 1,2 liter oplossing/m2 (0.3 liter NODUST Infra en 0.9 liter water). Afhankelijk van de ondergrond en het reliëf kan een hogere dosering nodig zijn. De werkingsduur van dit biologische product wordt beïnvloed door verkeersdrukte, bodemsoort en weersomstandigheden. Een herhaling van de behandeling kan noodzakelijk zijn.

Minder waterverbruik

Stofbinding met NODUST Infra bespaart waterverbruik. Bodemstof wordt tot een heel seizoen gebonden, waardoor een herhaling van waterbehandelingen minder vaak nodig is. Een substantiële reductie van het waterverbruik biedt een duurzame oplossing tegen opwaaiend bodemstof.

Op onverharde wegen en terreinen wordt NODUST Infra ingezet om bodemstof te binden. Het product houdt het vocht aan de oppervlakte vast en creëert zo een natuurlijke top-seal op het onverharde areaal. Naast stofbinding biedt deze duurzame top seal oplossing ook een substantiële reductie van waterverbruik, manuren en afschrijving op materieel.

Minder Co2 uitstoot en minder kosten

Met minder watersproei-behandelingen wordt hetzelfde effect bereikt met het gebruik van NODUST Infra. Materieel wordt hierdoor efficiënter en minder gebruikt, wat leidt tot een reductie van de Co2 uitstoot.

Onafhankelijk en snel

De eindgebruiker kan met NODUST Infra direct ingrijpen bij acute en vaak lokale stofproblemen.

NODUST Infra kan met eenvoudig materieel direct worden verspoten, waardoor de eindgebruiker zelf het bodemstof onder controle kan houden. Voor stofbestrijding is het inhuren van speciale apparatuur niet nodig en heeft de eindgebruiker meer onafhankelijkheid van loonwerkers.

Voor optimale doseringen en advies voor uw specifieke situatie kunt u te allen tijde contact opnemen met uw NODUST Infra leverancier.

Voorbeelden van locaties die vaak stofoverlast ondervinden

Bouwprojecten

Door minder verbruik van water en manuren voor stuifbestrijding zorgt NODUST Infra voor een aanzienlijke kostenreductie en een hogere duurzaamheid in de bouwsector.

Ook wordt de veiligheid in het verkeer vergroot met NODUST Infra. Opwaaiend stof van bouwterreinen belemmert niet langer het zicht van bestuurders. Daarnaast wordt onnodige slijtage van voertuigen en materieel met NODUST Infra voorkomen. NODUST Infra kan ook gebruikt worden op braakliggende terreinen, op inklinkende zandvlaktes of tijdens projectonderbrekingen zoals tijdens de bouwvak vakantie.

Zandwegen en bermen

Door de eenvoudige verwerking van NODUST Infra kunnen onderhoudskosten aan zandwegen drastisch gereduceerd worden.

NODUST Infra voorkomt stofoverlast op zandwegen en in bermen. De stofdeeltjes worden door NODUST Infra samengebonden en de toplaag van de bodem wordt steviger en veiliger.

Opslag depots

Door minder verbruik van water en manuren voor stuifbestrijding zorgt NODUST Infra voor een aanzienlijke kostenreductie en een hogere duurzaamheid in de bouwsector.

Ook wordt de veiligheid in het verkeer vergroot met NODUST Infra. Opwaaiend stof van bouwterreinen belemmert niet langer het zicht van bestuurders. Daarnaast wordt onnodige slijtage van voertuigen en materieel met NODUST Infra voorkomen. NODUST Infra kan ook gebruikt worden op braakliggende terreinen, op inklinkende zandvlaktes of tijdens projectonderbrekingen zoals tijdens de bouwvak vakantie.

Vliegvelden

Op open vlaktes direct naast de landingsbanen is NODUST Infra goed te gebruiken tegen stofoverlast. Vliegtuigen kunnen veel stof veroorzaken bij het landen en opstijgen. Hetzelfde geldt in droge gebieden voor heli-pads.

Doordat NODUST Infra met conventionele irrigatiesystemen verwerkt kan worden, biedt het een duurzame en makkelijke oplossing tegen stofproblemen. Zo blijven vliegvelden en heli-pads stuifvrij en veilig.

Voor meer informatie kunt u te allen tijden contact met ons opnemen